Nyhetsflöde

Eldarevalsen

"Under en sjöresa i första klass iaktog jag på "Captain´s dinner" en viss sidovördnad gentemot maskinbefälet - kapten var gammalmodig och skrådum. När jag några dagar senare ombads att ge en visafton för manskap och befäl visade jag min lojalitet för maskin- och eldarpersonalen med "Eldarevalsen". Själv har jag gått som skeppseldare, även "på värmen", och äventyret i ångpannan har jag också upplevt - utan att förlora vettet, besynnerligt nog! Man tål mer än man tror. Charlie Barr är en av mina kamrater, en verklig person alltså, och inget spöke! Melodin intonerar jag avsiktligt med några takter ur "Blow the man down", ty den sjöng alltid Charlie Barr. Men i fortsättningen är musiken fritt arbete - hur pass originellt bryr jag mig inte om, eftersom det inte intresserar mig att vara originell. Det är en riktig vals. Med några års mellanrum kan man lyckas göra en riktig vals. Det är svårt."