Nyhetsflöde

Balladen om Gustaf Blom från Borås

"Balladen om Gustaf Blom från Borås" är en av kardinalvisorna i min fortlöpande skildring av svenska pionjärer "beyond the seas". Det är en "trader" av den gamla hårda sorten, den vilda och ädla, det gäller. Handlingen överensstämmer nästan fullständigt med verkligheten. Den frihet jag tar mig som poet är obetydlig i jämförelse med den noggrannhet jag tillämpar i verklighetsskildringen. Därvid utnyttjar jag mitt goda bild- och hörselminne. Jag kan efter 20, 30 år minnas det allra minsta detaljer i ett händelseförlopp - personernas utseende, klädsel, ordval och tonfall - och allt i en berättelse som gjort intryck på mig förmår jag nästan ordagrant återge i de vändningar och i den rytm, som var typisk för berättaren.