Nyhetsflöde

Balladen om Ernst Georg Johansson från Uddevalla

Till samma kategori som "Gustaf Blom" hör också "Balladen om Ernst Georg Johansson från Uddevalla". Den är en droppe i havet från de svåra, glada åren bortom oceanerna, då kamrat betydde liv och blod. Ernst Georg Johansson hette i verkligheten Jöns Jönsson. Men Fritiof är alltjämt Fritiof Andersson. Här har jag skymt undan min egen person, med skäl, ty min roll var inte så heroisk. Melodierna har jag gjort utan bestämda förebilder. Meningen är att de skola underordnas texten.