Vals ombord

En dag på senhösten 1918 kom jag från Köpenhamn med ångaren "Halland", den som sedan sjönk i Kattegatt men blev bärgad och, såvitt jag minns, ombyggd med clipperstäv och i strålande dräkt döpt till "Seagull" av konsul Rettig i Åbo. På älven i Göteborg låg Trans´"Australic", inkommen med vete från Adelaide. Jag hade som pojke varit mönstrad på fartyget under kapten Hultgren. När jag nu återsåg det, var en av mina bröder förste styrman ombord och han bjöd på en vickning med musik och dans. Jag fick då idén till valsen "Vals ombord" och skrev den sedan färdig i Stockholm, där jag bodde i Vinkelgatan och uppträdde på Fenix tillsammans med sådana storheter som Nalle Halldén och hawaijisångaren Louvain. Han är förresten den förste som spelat den på gitarr.